Låt svevia.se/vagmarkering utföra era vägmarkeringar

Vägmarkeringar är för alla. Detta är något som alla får lära sig. Även om man inte behöver kunna allt kommer man ändå vara tvungen att lära sig något. Är man gående ska man veta hur ett övergångsställe fungerar. Det är markerat med streck över vägen.  Även som cyklist ska man kunna vägmarkeringar. Det händer att…