Automatisering av packlinjer

26 juli 2020
Lily Hansen

Ett nystartat enmansföretag får börja med att själv vika kartonger, packa med produkten och packmaterial, tejpa ihop och adressera. Men när företaget kommit upp i en större volym så blir det ohållbart att för hand stå och göra alla dessa moment. Tiden det tar för en i personalen att färdigställa en frakt från ovikt kartong till färdigt paket blir alldeles för dyrt per kartong och moment. Istället brukar man satsa på en förpackningsmaskin som kan ta över en, flera eller alla delarna i packningslinjen. 

 

Vika och fylla  

Beroende på vad som ska packas kan man välja att ha en hel packlinje med förpackningsmaskiner eller göra vissa delar manuellt. Är det något som är mycket känsligt så kan man sköta själva nedpackningen av produkten för hand och sedan använda sig av förpackningsmaskiner såväl före som efter det momentet. Det är en av fördelarna med att ha separata förpackningsmaskiner för olika moment i packlinjen och en annan fördel är att man vid behov kan byta ut en maskin mot en annan eller ansluta flera olika maskiner vid sidan om varandra. Det gäller exempelvis ifall man använder sig av flera olika storlekar på kartonger.  

 

 

Hjälp med lösning

När man funderar på att införskaffa en förpackningsmaskin så är det klokt att ta kontakt med en återförsäljare. Genom besök på plats kan man få råd och idéer om hur man på bästa sätt automatiserar packlinjen så det ger mest valuta för investeringen. Det man även gör är att se över lokalen där förpackningsmaskinen ska stå och skapar en packlinje som både är så effektiv som möjligt och dessutom passar ihop med såväl tillförseln av det som ska packas samt förflyttning till lager eller lastkaj för uttransport. Rådgivning från någon som dagligen arbetar med förpackningsmaskiner och packlinjer kan spara mycket stress, ryggar och pengar ifall man får det hela rätt med en gång.

Fler nyheter

19. september 2022

Vikten av pumptjänster