Avsättning till tjänstepension – Allt du behöver veta för att trygga din framtid

09 februari 2023
Julia Zsiga

Tjänstepensionen utgör en viktig del av den framtida pensionen för många arbetstagare. Men vad innebär avsättning till tjänstepension och hur fungerar det egentligen? I den här artikeln förklarar vi begreppet, dess betydelse för din ekonomi och hur du kan påverka din tjänstepensionsavsättning för en tryggare pension.

Vad är avsättning till tjänstepension?

Tjänstepension är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren, utöver den allmänna pensionen som du får från staten. Avsättning till tjänstepension innebär att arbetsgivaren sätter av en viss procent av din lön varje månad till din framtida pension. Denna summa placeras i en pensionsförsäkring eller i en pensionsstiftelse, där pengarna förvaltas och växer tills du går i pension.

image

Varför är det viktigt?

Avsättningen till tjänstepensionen är viktig eftersom den bidrar till en tryggare och högre pension när du slutar arbeta. Den allmänna pensionen är ofta inte tillräcklig för att bibehålla samma levnadsstandard som under arbetslivet, och tjänstepensionen fyller därför en viktig funktion för att komplettera inkomsten.

Hur stor är avsättningen?

Avsättningen till tjänstepension varierar mellan olika arbetsgivare och avtal. I kollektivavtalade tjänstepensionsplaner ligger avsättningen vanligtvis på mellan 4% och 10% av din lön. Om du inte omfattas av ett kollektivavtal kan avsättningen vara annorlunda. Det är viktigt att kontrollera vad som gäller för just din anställning och hur stor avsättningen är.

Kan jag påverka avsättningen?

I vissa fall kan du förhandla om avsättningen till tjänstepensionen, exempelvis vid anställningsförhandlingar. Det är dock inte alltid möjligt, särskilt om du omfattas av ett kollektivavtal där avsättningen redan är förhandlad. Du kan dock ofta påverka hur din tjänstepension placeras, vilket i sin tur kan påverka avkastningen på dina pensionspengar.

Så påverkar du din tjänstepensionsavsättning

För att få största möjliga nytta av din tjänstepension bör du vara aktiv i hur pengarna förvaltas. Här är tre steg du kan ta:

  1. Ta reda på hur stor avsättningen är och vad som gäller för din anställning.
  2. Utvärdera dina placeringsalternativ och välj en strategi som passar dina behov och risknivå.
  3. Följ upp och justera dina placeringar regelbundet

Fler nyheter