Behöver du dokumentera en skada?

Har du råkat ut för en skada? Kanske på jobbet? Behöver du visa upp ett invaliditetsintyg i Stockholm för ditt försäkringbolag? Har du besvär av din skada efter ett år kan försäkringsbolaget begära ett invaliditetsintyg. Det kan få när du kontaktar en ortoped på en intygsmottagning. 

När ett intyg utfärdas på en intygsmottagning görs en noggrann och detaljerad undersökning efter vad försäkringsbolaget begär. Undersökningen görs också för att se om det går att göra något eller om besvären är bestående. Utifrån det, tillsammans med medicinska uppgifter, bedömer sedan försäkringsbolagets egna läkare hur skadan ska ersättas. 

Vad kostar det?

Undersökningen är kostnadsfri. Har du ingen möjlighet att gå till intygsmottagningen på dagtid erbjuds även mottagning på kvällar och på lördagar. Själva undersökningen tar ca 30 minuter och invaliditetsintyget skickas till ditt försäkringsbolag inom en vecka. Innan undersökningen kollar mottagningen via mejl om försäkringsbolaget har begärt ett intyg. Ibland behöver ärendet kompletteras med röntgenbilder och journalhandlingar. Detta tar vanligtvis inte lång tid att få tag på, och sedan bokas en tid till dig. 

Vanliga skador 

Vanliga skador som bedöms är olika frakturer, alltså att man bryter ett eller flera ben i kroppen vid fall eller vid slag. Det kan handla om halkolyckor, arbetsplatsolyckor eller olyckor i hemmet. Handledsfraktur, fotledsfraktur men också överarmsfraktur, och underbensfraktur. Även höftledsfrakturer bedöms, och en vanlig skada är så kallad båtbensfraktyr, ett liten ben i handloven, strax under tummen. Den uppstår oftast vid fall med utsträckt hand. 

Vad du än har fått för skada, är det viktigt att den blir bedömd, så att du kan få den ersättning du har rätt till. Det kan handla om en tillfällig invaliditet, men det kan också vara en permanent försämring av rörelse och funktion. Det är viktigt att få det bedömt och dokumenterat för att ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.