Bloggar ger kunskap

24 mars 2020
patrick pettersson
Bloggar ger kunskap

Det finns miljontals bloggar på nätet, och deras innehåll spänner över allt mellan himmel och jord. Inget ämne är för stort eller för litet för att det någonstans i världen ska finnas en bloggare som behandlar det på sin webbplats. Trots bloggens relativt korta historia har mediet redan hunnit påverka världen i avsevärd utsträckning. På senare år har till exempel många politiska rörelser haft sin grogrund i bloggar och andra sociala medier, precis som bloggar om mode, mat, musik och annan populärkultur påverkat hur människor klär sig, vad de lyssnar på, vad de äter och så vidare. Bloggar informerar och ger inspiration på samma gång.

 

Personligt tilltal underlättar inhämtningen av fakta

Själva ordet blogg har sitt ursprung i termen webblogg, och att det kommit att bli spritt och accepterat har förmodligen sin förklaring i att man velat särskilja det från serverlogg, som är något helt annat. I en blogg behandlar varje inlägg oftast ett specifikt ämne och vanligen visas det senaste inlägget först. Ibland har en blogg en ensam författare, men det kan också dölja sig flera upphovsmän bakom sidan. Tilltalet brukar vara avslappnat och ganska personligt, vilket sänker trösklarna även i de fall då ämnet i sig känns svårt och tungt.

 

 

Välskrivna inlägg kan inspirera massor av människor

Bloggar är som sagt många gånger utmärkta när man vill skaffa sig kunskap och information kring ett visst ämne. Men en blogg kan också tjäna som inspiration, och kanske är det vad man främst förknippar med bloggmediet. En välskriven blogg kan influera tusentals människor att göra andra val än de kanske annars skulle ha gjort. Det finns oerhört mycket kul och spännande läsning där ute oavsett vilka dina intresseområden är – cwf är ett bra exempel på en blogg där du kan läsa om allt från ekonomi och resor till kultur, sport och fritid.

Fler nyheter

19. september 2022

Vikten av pumptjänster