Bergsprängning vid byggnation i Stockholm

Det bästa sättet att fästa ett hus, eller annan byggnation, är i sten. En mer stabil och hållbar fästpunkt är inte möjligt att få. Och du kan själv tänka dig hur bra fäste det blir emot om du ska bygga ett hus på sand, lera eller jord. Men för att kunna få fäste i berget…