Bergsprängning vid byggnation i Stockholm

28 april 2021
jonas olsson

Det bästa sättet att fästa ett hus, eller annan byggnation, är i sten. En mer stabil och hållbar fästpunkt är inte möjligt att få. Och du kan själv tänka dig hur bra fäste det blir emot om du ska bygga ett hus på sand, lera eller jord. Men för att kunna få fäste i berget så behöver du få grepp om det. Det gör du genom att påla eller på annat sätt skapa fästen som går ner i själva berget. Det är där som borrning eller sprängning kommer in i bilden.

Bergsprängning i Stockholm är ett vanligt sätt att skapa husgrunder på i området. Det beror på att Stockholm till stor del är beläget på ytlig berggrund, så det kommer sig naturligt. Sprängning sker av olika anledningar som att man vill gjuta pålar i berget. Men det kan även bero på att man vill få ett utrymme för en grundläggning eller för ett jämnare underlag. Därför kan också sprängningen vara av olika storlek. Från mindre åverkan till större.  

 

 

Mattor som täcker sprängningen

När man spränger ser det inte alls ut som på film. Den där häftiga sprängningen där det flyger omkring stenar i luften och alla får gömma sig bakom bilar eller byggnader. Nej, en bergsprängning är en mycket kontrollerad och säker åtgärd. Först och främst ska det vara ett flertal instanser som ska passeras från det att beslutet är fattat till att själva sprängningen sker. Allt för att undvika att något har missats eller kan gå fel.

Då det är färdigt för sprängning lägger man över sprängmattor, där själva sprängladdningen är. På det viset kommer sprängmattorna hindra att sten eller annat flyger iväg och kan skada någon. Eller något. Sprängmattorna kan vara tillverkade av flera olika material som bildäck eller liknande. Material som är tjockt och flexibelt och som kan användas igen.  

Fler nyheter