Gör ett svartmögel test och säkerställ luftkvaliteten i hemmet

14 februari 2020
Cecilia Olsson
Gör ett svartmögel test och säkerställ luftkvaliteten i hemmet

Svartmögel är väldigt hälsoskadligt och tyvärr även väldigt vanligt förekommande i svenska hem. Det finns både synligt och dolt svartmögel som kan framkalla allergier, luftvägsbesvär och hösnuva. Därför är det mycket viktigt att man bekämpar svartmögel så fort man upptäckt problemet. 

Så hur upptäcker man svartmögel? Handlar det om synligt svartmögel så visar det sig i form av små bruna, gröna, gula, vita eller svarta fläckar. Dolt svartmögel ser man inte med blotta ögat men man kan märka det genom att det luktar unket eller att man får kroppsliga symptom som till exempel huvudvärk, trötthet eller andningssvårigheter. Har man minsta misstanke om att det finns svartmögel i hemmet bör man genast beställa hem ett mögeltest, eftersom svartmögel snabbt förökar sig. AGX Mögeltest har ett stort urval av mögeltester och de kan därför leverera det optimala testet för alla jobb. De har yt-tester för synlig mögelsvamp och även luft- eller dammprov för dold mögelsvamp, läs mer här.

För att minimera risken för att drabbas av svartmögel i hemmet så finns det några saker man kan se till att göra eller undvika. Mögelsvampar lever och frodas på fuktiga platser, därför är det ofta utrymmen som badrum, källare och vindar som drabbas. Det man ska undvika är att hänga tvätt på tork inomhus och man ska inte heller placera möbler för nära en yttervägg då det också kan skapa fuktskador. Man ska alltid vara noga med att ha igång fläkten när man lagar mat och se till att det finns bra ventilation i hela hemmet. Man bör även vädra noga i cirka 5-10 minuter varje dag, se då gärna till att det blir ett riktigt genomdrag. 

Riskera inte hälsan genom att låta svartmögel frodas i hemmet, beställ ett test idag och säkerställ att luften i bostaden inte kommer orsaka luftvägsbesvär eller andra otrevligheter. 

Fler nyheter