Lär dig vad andra tycker genom marknadsundersökningar

28 februari 2022
william eriksson

editorial

För företag kan det ofta vara svårt att förstå vad ens kunder tycker och känner eftersom man oftast hör från de som inte är nöjda. De som är belåtna eller vill föreslå förbättringar hörs sällan, så kring ett stort antal kunder kan man bara gissa vad de tycker. Dock finns det ett förfarande för att utröna vad kunder – eller omgivningen – har för synpunkter, genom att göra olika former av marknadsundersökningar. Med dessa kan man ta reda på det positiva, det negativa samt om det finns några förslag kring hur företaget kan göra förbättringar eller om ens produkter bör ändras.

Hur gör man en marknadsundersökning?

Det finns flera olika typer av undersökningar man kan göra och den undersökning man väljer avgör även på vilket sätt undersökningen ska utföras. Ibland kontaktas kunder som företaget redan har en relation till. I andra fall väljer man medvetet personer som inte är kunder. Det kan även var att man väljer personer som faktiskt inte vet om de är, eller har varit,  kunder eller inte. Det mest viktiga med marknadsundersökningar är främst att man har en tydlig plan samt att man har gjort det tydligt för sig vilka frågor man vill ha svar på. 

 

undersökningar

 

Vilka olika typer av undersökningar finns det?

Beroende på vem man intervjuar och vilka frågor som ställs kan man välja vilken typ av undersökning som ska genomföras. De undersökningar som förekommer mest är telefonintervjuer och respondenterna kontaktas vanligtvis i förväg för att boka in en intervju. Post-enkäter skickas med posten. Dessa kommer vanligtvis med en kod – som gör att man kan se vem som svarat eller inte – men inte de svar de givit. Gruppundersökningar, webbundersökningar och fokusgrupper görs ibland mot ersättning, för att få in fler svar. På-stan-intervjuer genomförs med personer som råkar passera förbi på gatan – till skillnad från djupintervjuer, där man letar noga efter personer man vill ha svar från.

Fler nyheter