Lönsamt att investera i en Luft/Luft värmepump

18 maj 2020
Eva Olsson

Elkostnaden hör till den återkommande, stora utgiften för den som bor i en fastighet. Men genom att installera en värmepump kan man få ner den kostnaden betydligt. Då det finns det olika alternativ att välja bland när det gäller värmepumpar, kan det vara svårt att veta vilken som passar bäst till just det hus man har. Därför kan det vara bra att ta kontakt med någon som är specialiserad på just värmepumpar.

Har man direktverkande el i sitt hus kan en Luft/Luft värmepump göra stor skillnad när det gäller uppvärmningskostnaden. Genom att installera en sådan kan man göra en energibesparing på så mycket som upp till 50%. Förutom att man får en jämnare inomhustemperatur blir luften också behagligare, då man slipper den torra luften från el-elementen. Det är också bättre för den som är allergisk, då Luft/Luft värmepumpen samlar upp en hel del damm. I jämförelse med vad en installation kostar så är den låg i jämförelse med vad man sparar in på elkostnaden.

Det finns ytterligare alternativ att välja bland när det gäller värmepumpar. Ett alternativ är  en Luft/Vatten värmepump. Den är så effektiv när det gäller elbesparingen så att den kan jämföras med bergvärme. Med en Luft/Vatten värmepump slipper man borra, vilket man måste göra om man installerar en bergvärmepump. Förutom det så är en Luft/Vatten värmepump mycket billigare att installera i jämförelse med en bergvärmepump. Med en sådan pump kan man göra en energibesparing på upp till 60%, beroende på vilken uppvärmning man har idag. Sedan finns det andra pumpar som frånluftsvärme värmepumpar, jord- och sjövärmepumpar att välja på.

På Österlenkyla AB kan du få förslag på vilket värmesystem som passar just ditt hus och även beställa en offert på deras hemsida. Här kan du också få dela upp betalningen på din värmepump från 6 till 36 månader.

https://osterlenkyla.se/luft-luftvarmepumpar/index.html

Fler nyheter