Sanering av virus: Håller dina affärslokaler rena och säkra

01 februari 2023
Helen Johansson

Vidta nödvändiga saneringsåtgärder

Efter pandemin är det viktigare än någonsin att företag tillämpar virussanering i sina lokaler. Det finns många åtgärder som kan vidtas för att hålla ditt företag säkert mot virus, men sanering är en av de mest effektiva och viktiga åtgärderna. Från rengöring av ytor till användning av desinfektionsmedel finns det ett antal strategier som du kan använda för att skydda dina anställda och kunder från potentiell virusöverföring. Låt oss ta en titt på några av dem.

image

Skydda alla inblandande med virussanering

Rengöring av ytor
Rengöring av ytor i en kontors- eller butiksmiljö är viktigt för virushygien. Detta gäller inte bara områden som människor ofta kommer i kontakt med, t.ex. dörrhandtag och bänkskivor, utan även mindre frekventa utrymmen som hyllor och förvaringsutrymmen. Det är viktigt att rengöra dessa ytor regelbundet, eftersom virus kan överleva på dem i upp till flera timmar efter att de lämnats orörda. Se dessutom till att dina rengöringsartiklar förvaras på ett säkert ställe där de inte oavsiktligt kan kontamineras av andra människor eller föremål.

Användning av desinfektionsmedel
Förutom regelbunden rengöring av ytor är det också viktigt att du använder desinfektionsmedel på alla ytor i dina affärslokaler. Dessa produkter ska användas enligt tillverkarens anvisningar, annars kan det sluta med att du gör mer skada än nytta. Se till att du väljer en produkt som har godkänts av miljöskyddsmyndigheten (EPA). Om du har mattor i din affärslokal ska du dessutom se till att de dammsugs regelbundet och rengörs på djupet med jämna mellanrum med ett EPA-godkänt desinfektionsmedel.

Skadedjursbekämpning
En annan faktor när man överväger virussanering är skadedjurskontrolltjänster. Skadedjur som möss och kackerlackor kan ofta bära på bakterier och virus som kan sprida sjukdomar om de inte hålls under kontroll. Därför är det viktigt att du ordnar regelbundna besök av skadedjurskontrolltjänster så att de kan inspektera dina lokaler och vid behov vidta lämpliga åtgärder. På så sätt kan du se till att ditt företag förblir fritt från skadedjur samtidigt som du förhindrar eventuell överföring av virus genom kontakt med dem eller deras avföring.

Att hålla din affärslokal ren och säker är viktigt för att skydda dig själv och andra från potentiell överföring av virus under pandemin. Regelbunden rengöring av ytor i kombination med korrekt desinficeringsteknik kommer att vara till stor hjälp för att förhindra spridning av skadliga virus eller bakterier på din fastighet. Om man dessutom ordnar regelbundna besök av skadedjursbekämpare kan man se till att eventuella skadedjur inte själva blir en smittkälla. Genom att följa dessa steg kan du se till att ditt företag förblir så säkert som möjligt för alla inblandade! Tack för att du läste!

Fler nyheter